Výchova bez poražených

V Senohrabských sovičkách přísnou učitelku s ukazovátkem v ruce rozhodně nenajdete. K dětem přistupujeme individuálně, protože víme, že každé je jiné, a také respektujeme jejich potřeby a názory. Fungujeme jako jejich průvodci a využíváme prvky Výchovy bez poražených…

Výchova dětí je někdy oříšek. Jak moc na ně být přísní? Je lepší nechat je dělat, co chtějí, nebo nad nimi držet pevnou ruku? Thomas Gordon, americký psycholog nominovaný na Nobelovu cenu za mír, měl během svého života velké zkušenosti s dětmi, které shrnul ve svých slavných knihách Výchova bez poražených či Škola bez poražených a mnohých dalších. Nejde o žádné „moderní móresy“, jak se mnozí mylně domnívají. Průkopník v oblasti výuky komunikace a metod řešení konfliktů se narodil již v roce 1918! Z jeho poznatků čerpají dodnes tisíce rodičů i učitelů, kteří hledají cestu, jak vytvořit harmonické prostředí v rodině nebo ve škole či školce. Gordon přitom vychází z toho, že obvykle ve vztahu dítě–dospělý dominuje jedna strana, což vede k nerovnováze. Názorně proto popisuje příklady, jak s dětmi komunikovat, pracovat s jejich emocemi a efektivně řešit konkrétní problémy tak, aby nedocházelo ke zbytečným bojům, ale obě strany dokázaly najít cestu míru a vzájemného porozumění, kdy ani jeden nemá „navrch“, nýbrž fungují jako partneři… A přesně o to se snažíme i v naší školce! Pokud vás zajímá více, spoustu užitečných informací najdete na webových stránkách www.vychovabezporazenych.cz.

ZAUJALA VÁS NAŠE LESNÍ ŠKOLKA?

Přiveďte k nám vaše děti

SENOHRABSKÉ SOVIČKY

}

Pondělí - pátek

7.30 - 16.30

Na Pískovně 157, Senohraby

Senohrabské Sovičky, z.s.

i

IČO: 03364003